AMFORI – BSCI

Nohro bierze odpowiedzialność za odpowiednie warunki naszej produkcji.

Dlatego też, w 2016, dołączyliśmy do FTA / BSCI.

Ponieważ niektóre z naszych produktów pochodzą z produkcji w krajach z kulturą pracy różniącą się od duńskiej, chcemy mieć pewność, że fabryki zachowują właściwe warunki pracy, które spełniają wymagania państwowe i odpowiednie prawa międzynarodowe.

Business Social Compliance Initiative (BSCI)

The Business Social Compliance Initiative (BSCI) jest zrzeszeniem firm, które dbają o przestrzeganie praw człowieka i fundamentalnych praw pracowniczych w swoim codziennym CSR (Corporate Social Responsibility). Ich pierwszorzędnym celem jest usprawnienie warunków pracy w globalnym łańcuchu dostaw na całym świecie.

Dowiedz się więcej o BSCI na www.bsci-intl.org

Suntex jest członkiem tej organizacji, ponieważ chcemy reprezentować odpowiedzialność społeczną, strategicznie zarządzając naszym wyborem dostawców.

Kodeks postępowania

BSCI’s Code of Conduct (COC) jest zbiorem zasad, których nasze fabryki muszą przestrzegać. To gwaratnuje, że pracownicy nie są wykorzystywani, a produkty Nohro mogą być kupowane z czystym sumieniem, gdyż produkowane są w odpowiednich warunkach.

Kodeks postępowania BSCI i Nohro jest kodeksem etyki dla dostawców, zawierającym następujące warunki postępowania dla dostawców z trzeciego świata:

Prawa i zasady

Należy przestrzegać wszystkich praw państwowych, ILO i konwencji ONZ.

Wolność zgromadzeń i układów zbiorowych

Musi być obecna, przynajmniej w zmienionej formie, w krajach, w których te przywileje ograniczone są przez prawo.

Zakaz dyskryminacji

Ze względu na płeć, religię, rasę, kolor skóry lub pochodzenie etniczne, pochodzenie narodowe lub społeczne, niepełnosprawność, wiek, poglądy polityczne lub orientację seksualną.

Wynagrodzenie

Zarobki i płaca za nadgodziny muszą spełniać standardy branży i ustawowej płacy minimalnej.

Godziny pracy

Wszystkie nadgodziny muszą być dobrowolne i opłacone zgodnie z ustawowymi stawkami. Maksymalna liczba godzin pracy w ciągu jednago tygodnia musi spełniać prawne warunki państwowe i nie może przekroczyć 48 godzin. Ponadto, nadgodzin nie może być więcej niż 12 godzin. W ciągu tygodnia, po 6 dniach ciągłej pracy, jeden dzień musi być wolny od pracy.

Bezpieczeństwo

Miejsce pracy musi być bezpieczne i utrzymywać dobre środowisko pracy. Naruszanie podstawowych praw człowieka jest zabronione.

Zatrudnianie nieletnich

Zakaz zatrudniania nieletnich jak zdefiniowano przez ILO, konwencje ONZ oraz ustawodawstwo państwowe. Wykorzystywanie dzieci lub niebezpieczne warunki dla zdrowia dzieci są wzbronione.

Praca przymusowa

Zakaz jakiejkolwiek formy pracy przymusowej, w tym przetrzymywania paszportów i dokumentów pracowników. Ponadto, pracownicy muszą mieć swobodę opuszczenia miejsca pracy. Warunki hoteli pracowniczych nie mogą łamać podstawowych praw człowieka.

Środowisko i bezpieczeństwo

Gospodarowanie odpadami, postępowanie z chemikaliami i innymi niebezpiecznymi substancjami oraz ich unieszkodliwianie, emisje i oczyszcanie ścieków muszą być zgodne przynajmniej z ustawodawstwem krajowym i poszanowaniem środowiska.

Polityka

Muszą istnieć zasady dotyczące podwykonawców i ich odpowiedzialności społecznej, prawa do kontroli, łapówkarstwa i walki z korupcją.

… kwestie, które dla nas na Zachodzie są oczywistością.

 Aczkolwiek nie są one oczywiste dla wszystkich narodów, dlatego my staramy się robić co w naszej mocy by polepszyć życie codzienne tych dotkniętych niesprawiedliwością.